Skagern, Degerfors

Parken är helägt av Slättens Vind och består av 2st Kenersys K100 2,5MW uppförda 2011.

Förväntad årsproduktion är 6,76GWh per verk.

Produktion Skagern