Slättens Vind AB ökar sin årsproduktion

Slättens Vind AB har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del + 1/48-del i Long Vindpark AB. I och med detta förvärv äger Slättens Vind AB 35,4 % i Long Vindpark AB.
Affärsdatum för dessa affärer är 2024-01-01.

I och med dessa båda affärer har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 37,5 GWh

Slättens Vind AB förvärvar aktier i Ledsjö Vind AB

Slättens vind har förvärvat 1 000 st. aktier i Ledsjö Vind AB. I och med detta förvärv har Slättens Vind AB ett totalt aktieinnehav på 6 259 aktier vilket motsvarar 3,4 % av aktierna i bolaget.