Slättens Vind AB

Slättens Vind producerar miljövänlig och förnyelsebar energi genom vindkraftverk.
Vi äger vindkraftverk i Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Dalarna.

Slättens Vinds aktie är noterad på Alternativa Aktiemarknaden.

Senaste kurs
54.00kr -1kr -2% 

© Copyright - Slättens Vind AB