Slättens Vind AB

Slättens Vind producerar miljövänlig och förnyelsebar energi genom vindkraftverk.
Vi äger vindkraftverk i Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Dalarna.

Slättens Vinds aktie är noterad på Pepins.com/Alternativa Listan.

© Copyright - Slättens Vind AB