Arkivet

Här hittar ni alla gamla rapporter och artiklar som publicerats

Aktuellt

Juli 2020-Resultat

Juli månad överträffade alla förväntningar! Under året ligger produktionen 27,3% över prognos och ju...Läs mer»

Juni 2020 - Resultat

Juni månad blev produktionsmässigt 21% lägre än prognos. Under månaden producerade Slättens Vind AB ...Läs mer»

Maj 2020 - Resultat

Maj månad blev,vindmässigt, normal trots att våra två Skagernverk inte producerat, ca 14 dagar, p g ...Läs mer»

Årsredovisningen 2019 ligger nu ute

Årsredovisningen för 2019 finns nu under Finansiell information 2019 och på årsstämma 2020....Läs mer»

April 2020 - Resultat

Ytterligare en mycket positiv produktionsmånad för Slättens Vind AB där prognosen överträffades med ...Läs mer»

Årsstämman är framflyttad

Styrelsen i Slättens Vind AB har lyssnat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och flyttat fra...Läs mer»

Mars 2020 - Resultat

2020 har börjat mycket bra med en produktion på 19 945 514 kWh mot prognos 14 266 385 kWh, ett produ...Läs mer»

Februari 2020 - Resultat + Elcertifikat information

Februari månads produktion har varit mycket över förväntan  d v s 57% över prognos. Slättens Vind AB...Läs mer»

Januari 2020 - Resultat - Elcertifikat

Januari månads produktion har varit exceptionellt bra! Slättens Vind AB´s verk har producerat 27% öv...Läs mer»

Möte med Camilla Brodin (KD) kring Elcertifikaten

Torsdagen den 9 januari hade Slättens Vind AB besök av riksdagsledamoten Camilla Brodin (KD). Camill...Läs mer»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rapporter

Delårsrapport Q1 2020

Sammanfattande händelser under första kvartalet 2020: Bolagets produktion blev cirka 40% över b...Läs mer»

Delårsrapport Q3 2019

Sammanfattande händelser under tredje kvartalet, juli-september, 2019. Tillgängligheten har varit re...Läs mer»

Delårsrapport Q2 2019

Sammanfattande händelser andra kvartalet 2019: Andra kvartalets produktion har varit i överkant av p...Läs mer»

Delårsrapport Q1 2019

Sammanfattande händelser första kvartalet 2019: Första kvartalet blev trots en svag start enlig...Läs mer»

Årsredovisning 2018

Årsredovisning för Slättens Vind AB (publ) är nu publicerad. Du hittar den genom att öppna följande ...Läs mer»
1 2

Kalender

Ny kallelse till årsstämma 2020

I och med Corona/COVIND-19 tog styrelsen ett beslut att skjuta fram årsstämman från 23 april till må... Läs mer»

Kallelse till årsstämma 23 april 2020 Vara Folkhögskola

Du är hjärtligt välkommen att anmäla dig till 2020 års stämma. Du läser all information kring stämma... Läs mer»

Kallelse till årsstämma 24 april 2019 Folkhögskolan Vara!

Du är hjärtligt välkommen att anmäla dig till 2019 års stämma. Du läser all information kring stämma... Läs mer»

Styrelsemöte

Slättens Vind AB har sitt nästa styrelsemöte tisdagen den 5 mars.... Läs mer»

Ordinarie årsstämma 2019

Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2018 kommer att hållas onsdagen den 24 april 2019. Plats:... Läs mer»