Arkivet

Här hittar ni alla gamla rapporter och artiklar som publicerats

Aktuellt

Möte med Camilla Brodin (KD) kring Elcertifikaten

Torsdagen den 9 januari hade Slättens Vind AB besök av riksdagskvinnan Camilla Brodin (KD). Camilla ...Läs mer»

Resultat 2019

Totalt blev produktionen, för Slättens Vind AB, 46, 5 GWh mot prognos 50,0 GWh. Det är ca 7 % lägre ...Läs mer»

Näringsdepartementets arbetsutskott - Camilla Brodin

Som ni säkert läst och sett har Slättens Vind AB tagit en mycket aktiv del i att påverka utgången av...Läs mer»

December 2019 - Resultat

December månad började och avslutades mycket positivt, men som helhet blev månadsresultatet lägre än...Läs mer»

Elcertifikaten - Hur vi påverkar och försöker få förståelse!

Nu är det klart med Camilla Brodin (KD). Camilla sitter med i den arbetsgrupp som diskuterar och tar...Läs mer»

Aktiekurser och information från Swedbank

Som ni har märkt, sedan en tid tillbaka, har inte Swedbank publicerat kurser och tillgångar som ligg...Läs mer»

November 2019 - Resultat

November månads prognos låg på 5,75 GWh och utfallet blev 3,83 GWh d v s 67 % av prognos. Tillgängli...Läs mer»

Elcertifikaten och vad som händer

Slättens Vind AB har haft ett personlig möte med Rickard Nordin (C) och återigen tagit upp elcertifi...Läs mer»

Elcertifikaten

Under oktober månad har Slättens Vind AB jobbat mycket intensivt med att påverka de elcertifikat vi ...Läs mer»

Oktober 2019 - Resultat

Oktober månads prognos låg på 4,75 GWh och resultatet blev 3,34 GWh. Resultatet är 30% under prognos...Läs mer»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rapporter

Delårsrapport Q3 2019

Sammanfattande händelser under tredje kvartalet, juli-september, 2019. Tillgängligheten har varit re...Läs mer»

Delårsrapport Q2 2019

Sammanfattande händelser andra kvartalet 2019: Andra kvartalets produktion har varit i överkant av p...Läs mer»

Delårsrapport Q1 2019

Sammanfattande händelser första kvartalet 2019: Första kvartalet blev trots en svag start enlig...Läs mer»

Årsredovisning 2018

Årsredovisning för Slättens Vind AB (publ) är nu publicerad. Du hittar den genom att öppna följande ...Läs mer»
1 2

Kalender

Kallelse till årsstämma 24 april 2019 Folkhögskolan Vara!

Du är hjärtligt välkommen att anmäla dig till 2019 års stämma. Du läser all information kring stämma... Läs mer»

Styrelsemöte

Slättens Vind AB har sitt nästa styrelsemöte tisdagen den 5 mars.... Läs mer»

Ordinarie årsstämma 2019

Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2018 kommer att hållas onsdagen den 24 april 2019. Plats:... Läs mer»