Arkivet

Här hittar ni alla gamla rapporter och artiklar som publicerats

Aktuellt

September 2020 - Resultat

September månad blev en bra månad med en produktion ca 10% över prognos. Månaden innebar dock en pro...Läs mer»

Större renoveringsarbete - Skagern

Under oktober månad kommer Slättens Vinds båda Skagernverk att genomgå en större renovering och komm...Läs mer»

Aktiekursen Slättens Vind AB

Aktiekursen har backat, efter september månads handel, med 8,3 % och står nu i 49 kr och 50 öre. ...Läs mer»

VD-förändring

Den 2020-07-30 fattade styrelsen för Slättens Vind AB beslut om att inte förlänga avtalet med sittan...Läs mer»

Augusti 2020 - Resultat

Slättens Vind AB hade prognostiserat en produktion, under augusti, på 3,25 GWh och utfallet blev 2,2...Läs mer»

Juli 2020-Resultat

Juli månad överträffade alla förväntningar! Under året ligger produktionen 27,3% över prognos och ju...Läs mer»

Juni 2020 - Resultat

Juni månad blev produktionsmässigt 21% lägre än prognos. Under månaden producerade Slättens Vind AB ...Läs mer»

Maj 2020 - Resultat

Maj månad blev,vindmässigt, normal trots att våra två Skagernverk inte producerat, ca 14 dagar, p g ...Läs mer»

Årsredovisningen 2019 ligger nu ute

Årsredovisningen för 2019 finns nu under Finansiell information 2019 och på årsstämma 2020....Läs mer»

April 2020 - Resultat

Ytterligare en mycket positiv produktionsmånad för Slättens Vind AB där prognosen överträffades med ...Läs mer»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rapporter

Delårsrapport Q1 2020

Sammanfattande händelser under första kvartalet 2020: Bolagets produktion blev cirka 40% över b...Läs mer»

Delårsrapport Q3 2019

Sammanfattande händelser under tredje kvartalet, juli-september, 2019. Tillgängligheten har varit re...Läs mer»

Delårsrapport Q2 2019

Sammanfattande händelser andra kvartalet 2019: Andra kvartalets produktion har varit i överkant av p...Läs mer»

Delårsrapport Q1 2019

Sammanfattande händelser första kvartalet 2019: Första kvartalet blev trots en svag start enlig...Läs mer»

Årsredovisning 2018

Årsredovisning för Slättens Vind AB (publ) är nu publicerad. Du hittar den genom att öppna följande ...Läs mer»
1 2

Kalender

Ny kallelse till årsstämma 2020

I och med Corona/COVIND-19 tog styrelsen ett beslut att skjuta fram årsstämman från 23 april till må... Läs mer»

Kallelse till årsstämma 23 april 2020 Vara Folkhögskola

Du är hjärtligt välkommen att anmäla dig till 2020 års stämma. Du läser all information kring stämma... Läs mer»

Kallelse till årsstämma 24 april 2019 Folkhögskolan Vara!

Du är hjärtligt välkommen att anmäla dig till 2019 års stämma. Du läser all information kring stämma... Läs mer»

Styrelsemöte

Slättens Vind AB har sitt nästa styrelsemöte tisdagen den 5 mars.... Läs mer»

Ordinarie årsstämma 2019

Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2018 kommer att hållas onsdagen den 24 april 2019. Plats:... Läs mer»