Årsredovisning 2022

Årsredovisning för 2022 finns att läsa på nedanstående länk samt under rubrik AKTIEÄGARE/ Årsstämma respektive Finansiell information

Slättens Vind årsredovisning 2022