Inlägg av Michael Larsson

Årsstämma 2022

Dagordningen för årets stämma är kompletterad med punkt 8. Ändring av bolagsordning; Förslag är att antal suppleanter ändras till lägst 0 stycken och högst 4 stycken. I övrigt är kallelse och dagordning oförändrad. I och med detta ändras kallelsen till utg-2

Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022 och valberedningens förslag finns upplagda under aktieägare/årsstämma/årsstämma2022 Årsstämman hålls den 24 maj klockan 18:00 på Vara folkhögskola. Michael Larsson VD

OBS -Aktiehandel

Det har kommit till Slättens Vinds kännedom att personer som säger sig vara finansiella mäklare kontaktar aktieägare i Slättens Vind AB för att köpa och sälja aktier. Detta sker helt utan uppdrag från eller kännedom av Slättens Vind ABs styrelse. Som alltid, lämna aldrig ut koder eller använd inte bank-id i kontakt med okända

Årsstämma 2021

Datum för årets stämma är 2 juni klockan 18:00. För vidare information se under Aktieägare/Årsstämma/Årsstämma 2021 Michael Larsson VD