Inlägg av Michael Larsson

Slättens Vind har investerat i ett batteriprojekt i Norra Vånga

Slättens vind har investerat i ett batteriprojekt i Norra Vånga i nära anslutning till vindkraftverket Lumber. Batteriet är ett BESS PowerBox system med 1 MW/1.1 MWh, 400 Vac. Slättens Vinds ägarandel i batteriprojektet är ca 7%. Batteriet räknas vara i full drift för att kunna leverera stödtjänster under augusti 2024. Styrelsen i Slättens Vind utreder […]

Slättens Vind avyttrar sitt ägande i Mungseröd Vindpark

Slättens Vind fortsätter arbetet med att renodla sin portfölj med vindkraftstillgångar genom avyttring av ägandet i Mungseröd Vindpark (4,17% Slättens Vind ägande i parken). Mungseröd Vindpark består av 6st Vestas NM72 1,5MW uppförda 2005. Köpare av hela Mungseröd Vindpark/projektet är Tekniska Verken i Linköping. Köparen tillträdde som ägare till parken per den 1 juni 2024.

Delårsrapport Q1 2024

Delårsrapport Q1 2024 når ni på nedanstående länk. Ni hittar den även under publicerade rapporter under meny Aktieägare / Finansiell information, där de presenteras årsvis Delårsrapport Q1 2024  

Årsstämma 2024

Protokoll från årets stämma finns att läsa på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2024 Protokoll årsstämma Slättens Vind AB 2024-05-20

Årsredovisning 2023

Årsredovisning för 2023 finns att läsa på nedanstående länk samt under rubrik AKTIEÄGARE/ Årsstämma respektive Finansiell information Slättens Vind AB Årsredovisning 2023

Årsstämma 2024

Förslag från valberedning, kallelse och dagordning till årets stämma finns att läsa på på nedanstående länkar samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2024 Valberedningens förslag 2024 Kallelse årsstämma 2024

Slättens Vind ökar produktionskapaciteten

Slättens Vind AB har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/12-del i Long Vindpark AB, samt 1/24 del i Bolstad Vindpark AB. Slättens Vind är sedan tidigare delägare i båda dessa parker och ökar nu sitt ägande till 16,7% i Bolstad Vind AB och 43,8% i Long Vindpark AB. Slättens Vind AB har även […]

Slättens Vind förvärvar Håkantorp 1

Slättens Vind har per den 1/3 förvärvat Håkantorp 1. Verket är ett Enercon av modell E82 med en installerad effekt på 2 MW. Verket är beläget i Vara kommun, den förväntade årsproduktionen är 5,1 GWh. I och med denna affär har Slättens Vind AB ett fysiskt ägande i 28 verk med en förväntad årsproduktion på […]