Inlägg av Michael Larsson

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022 når ni på nedanstående länk. Ni hittar även samtliga tidigare publicerade rapporter under meny Aktieägare / Finansiell information, där de presenteras årsvis Delårsrapport Q3 2022

Aktiehandel

Pepins beviljas tillstånd att återuppta aktiehandeln. Läs hela pressreleasen i nedanstående länk, eller gå in på Pepins hemsida för utförlig information. Pepins beviljas tillståndet “Handel för egen räkning” | Pepins  

Delårsrapport Q2 2022

Delårsrapport Q2 2022 når ni på nedanstående länk. Ni hittar även samtliga tidigare publicerade rapporter under meny Aktieägare / Finansiell information, där de presenteras årsvis Delårsrapport Q2 2022

Årsstämma 2022

Dagordningen för årets stämma är kompletterad med punkt 8. Ändring av bolagsordning; Förslag är att antal suppleanter ändras till lägst 0 stycken och högst 4 stycken. I övrigt är kallelse och dagordning oförändrad. I och med detta ändras kallelsen till utg-2

Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022 och valberedningens förslag finns upplagda under aktieägare/årsstämma/årsstämma2022 Årsstämman hålls den 24 maj klockan 18:00 på Vara folkhögskola. Michael Larsson VD