Inlägg av Michael Larsson

Slättens Vind förvärvar andelar i Bondegärde Vindpark AB

Slättens Vind har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Bondegärde Vindpark AB, med tillträde 2024-02-01. Detta är en “ny park” för Slättens Vind AB. Bondegärde Vindpark AB består av 3 st. Vestas V90 som driftsattes under 2012. Parken är belägen 10 km söder om Ulricehamn. Beräknad årsproduktion för hela parken ligger på […]

Slättens Vind ökar sin årsproduktion

Slättens Vind har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Neanberg Vind AB, med tillträde 2024-01-01. Sedan tidigare äger Slättens Vind AB 4,2% i Neanberg Vind AB. Neanberg Vind AB består av 3 st. Vestas V90 som driftsattes under 2010. Parken är belägen 15 km söder om Strömstad. Beräknad årsproduktion för hela parken […]

Slättens Vind AB ökar sin årsproduktion

Slättens Vind AB har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del + 1/48-del i Long Vindpark AB. I och med detta förvärv äger Slättens Vind AB 35,4 % i Long Vindpark AB. Affärsdatum för dessa affärer är 2024-01-01. I och med dessa båda affärer har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 37,5 GWh

Slättens Vind AB ökar sin årsproduktion

Slättens Vind AB har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 2/24-del i Long Vindpark AB. I och med detta förvärv äger Slättens Vind AB 29,2% i Long Vindpark AB. Slättens Vind AB har även tecknat avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Gunnarstorp Vindpark AB. I och med detta förvärv äger Slättens Vind AB […]

Delårsrapport Q3 2023

Delårsrapport Q3 2023 når ni på nedanstående länk. Ni hittar den även under publicerade rapporter under meny Aktieägare / Finansiell information, där de presenteras årsvis Delårsrapport Q3 2023

Slättens Vind AB förvärvar aktier i Ledsjö Vind AB

Slättens vind har förvärvat 4 018 st. aktier i Ledsjö Vind AB vilket motsvarar 2,2 % av aktierna i bolaget. Slättens Vinds ambition är att växa i sin portfölj med egen vindkraftsproduktion eller genom bolag som bedriver vindkraftsproduktion. Förvärvet av aktier i Ledsjö Vind ska ses med bakgrund av den ambitionen. Vi kommer framåt att […]

Pepins öppnar upp för handel i Slättens Vind aktie – igen.

Pepins Sweden AB under november fått en ny ägare i form av Aktiegirot Sverige AB. Med en ny ägare av bolaget uppstår nya möjligheter att bygga vidare på den handelsplattform som Pepins utvecklat under ett antal år. Detta innebär att Slätten Vinds aktie återigen går att handla via Pepins plattform. Nästa handelsperiod startar 22 november.