Inlägg av Michael Larsson

Årsstämma 2023

Protokoll från årets stämma finns att läsa på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2023 Protokoll Årsstämma Slättens Vind AB 2023-05-29

Delårsrapport Q1 2023

Delårsrapport Q1 2023 når ni på nedanstående länk. Ni hittar den även under publicerade rapporter under meny Aktieägare / Finansiell information, där de presenteras årsvis Delårsrapport Q1 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning för 2022 finns att läsa på nedanstående länk samt under rubrik AKTIEÄGARE/ Årsstämma respektive Finansiell information Slättens Vind årsredovisning 2022  

Slättens Vind AB ökar sin årsproduktion

Slättens Vind har ingått avtal om att öka befintligt ägande i Bolstad Vind AB. Parallellt har Slättens Vind avyttrat sitt ägande i Brålandatorp Vind AB, vilket innebär att Slättens Vind efter transaktionens genomförande inte har något ägande kvar i Brålandatorp Vind AB. I och med dessa transaktioner ökar Slättens Vind sin förväntade årsproduktion med 120 […]

Årsstämma 2023

Kallelse och dagordning till årets stämma finns att läsa på på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2023 Kallelse årsstämma 2023

Skagern 2

Verket är stoppat p.g.a. tekniska problem. Utredning pågår, mer information kommer att publiceras när orsak och följdverkan är utredd.

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022 når ni på nedanstående länk. Ni hittar även samtliga tidigare publicerade rapporter under meny Aktieägare / Finansiell information, där de presenteras årsvis Delårsrapport Q3 2022