Årsstämma 2024

Protokoll från årets stämma finns att läsa på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2024

Protokoll årsstämma Slättens Vind AB 2024-05-20