Årsredovisning 2023

Årsredovisning för 2023 finns att läsa på nedanstående länk samt under rubrik AKTIEÄGARE/ Årsstämma respektive Finansiell information

Slättens Vind AB Årsredovisning 2023