Årsredovisning 2021

Årsredovisningen för 2021 finns nu under Finansiell information 2021 och på årsstämma 2022.

Delårsrapport Q3 2020

Vad har hänt Q3 2020? Här kommer en kort sammanfattning:

 • Produktion enligt prognos
 • Produktionen 16% över prognos
 • Priserna har varit historiskt mycket låga
 • Elcertifikaten påverkar alla med äldre mycket negativt
 • Omsättningen 2 mkr (3,6 mkr)
 • Resultatet -1,1 mkr (0,38 mkr)
 • Hela rapporten finns att läsa som bilaga alternativt under rubriken Aktieägare – Finansiell information 2020
 •   Delårsrapport Q3 2020

Leif Olsson

Vd

Delårsrapport Q2 2020

Delårsrapport Q1 2020

Sammanfattande händelser under första kvartalet 2020:

 • Bolagets produktion blev cirka 40% över beräknad prognos.
 • Kvartalets resultat är starkt.
 • Omsättning under Q1 blev 7 miljoner mot 5,4 miljoner 2019.
 • Resultatet för Q1 är 3,6 miljoner mot 1,9 miljoner 2019, före skatt.
 • Väsentliga händelser under Q1 finns att läsa i delårsrapporten.

Delårsrapport Q1 2020

Delårsrapport Q3 2019

Sammanfattande händelser under tredje kvartalet, juli-september, 2019. Tillgängligheten har varit relativt god och verken har producerat enligt prognos. Omsättningen uppgick till 3,57 mkr mot 3,0 mkr 2018. Det är framförallt en produktion enligt prognos som ligger bakom resultatet. De högre elpris vi ser idag har inte slagit igenom på vårt resultat, ännu, i och med säkringar år bakåt.

Resultatet blev 715 kkr bättre än 2018. Resultatet för Q3 blev 376 mkr mot en förlust på 339 kkr 2018.

Mer information kan du läsa i länken nedan eller om du går in på Finansiell information under rubriken Aktieägare.

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q2 2019

Sammanfattande händelser andra kvartalet 2019: Andra kvartalets produktion har varit i överkant av prognos. Tillgängligheten har varit bra under kvartalet.Omsättningen uppgick till mycket goda 4,1 miljoner mot 2,87 miljoner 2018. Resultatet blev 1 155 bättre än 2018 och slutade på 755 kkr. Ackumulerat överskott, efter 6 månader, är 2,64 miljoner jämfört med 554 kkr 2018. Mer detaljer kan du läsa i länken.

Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport Q1 2019

Sammanfattande händelser första kvartalet 2019:

 • Första kvartalet blev trots en svag start enligt prognos.
 • Omsättningen uppgick till goda 5 410 000 kr mot 4 580 000 2018.
 • Resultatet på 1 885 000 2019 kan jämföras med 2018 års första kvartal som hamnade på 954 000 kr.

Delårsrapport Q1 2019