Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022 når ni på nedanstående länk.

Ni hittar även samtliga tidigare publicerade rapporter under meny Aktieägare / Finansiell information, där de presenteras årsvis

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q2 2022

Delårsrapport Q2 2022 når ni på nedanstående länk.

Ni hittar även samtliga tidigare publicerade rapporter under meny Aktieägare / Finansiell information, där de presenteras årsvis

Delårsrapport Q2 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisningen för 2021 finns nu under Finansiell information 2021 och på årsstämma 2022.

Delårsrapport Q3 2020

Vad har hänt Q3 2020? Här kommer en kort sammanfattning:

 • Produktion enligt prognos
 • Produktionen 16% över prognos
 • Priserna har varit historiskt mycket låga
 • Elcertifikaten påverkar alla med äldre mycket negativt
 • Omsättningen 2 mkr (3,6 mkr)
 • Resultatet -1,1 mkr (0,38 mkr)
 • Hela rapporten finns att läsa som bilaga alternativt under rubriken Aktieägare – Finansiell information 2020
 •   Delårsrapport Q3 2020

Leif Olsson

Vd

Delårsrapport Q2 2020

Delårsrapport Q1 2020

Sammanfattande händelser under första kvartalet 2020:

 • Bolagets produktion blev cirka 40% över beräknad prognos.
 • Kvartalets resultat är starkt.
 • Omsättning under Q1 blev 7 miljoner mot 5,4 miljoner 2019.
 • Resultatet för Q1 är 3,6 miljoner mot 1,9 miljoner 2019, före skatt.
 • Väsentliga händelser under Q1 finns att läsa i delårsrapporten.

Delårsrapport Q1 2020

Delårsrapport Q3 2019

Sammanfattande händelser under tredje kvartalet, juli-september, 2019. Tillgängligheten har varit relativt god och verken har producerat enligt prognos. Omsättningen uppgick till 3,57 mkr mot 3,0 mkr 2018. Det är framförallt en produktion enligt prognos som ligger bakom resultatet. De högre elpris vi ser idag har inte slagit igenom på vårt resultat, ännu, i och med säkringar år bakåt.

Resultatet blev 715 kkr bättre än 2018. Resultatet för Q3 blev 376 mkr mot en förlust på 339 kkr 2018.

Mer information kan du läsa i länken nedan eller om du går in på Finansiell information under rubriken Aktieägare.

Delårsrapport Q3 2019