Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022 når ni på nedanstående länk.

Ni hittar även samtliga tidigare publicerade rapporter under meny Aktieägare / Finansiell information, där de presenteras årsvis

Delårsrapport Q3 2022