Lumbers Vind AB

Slättens Vind AB har genom aktieförvärv ökat sitt ägande i Lumbers Vind AB
till 38% (från tidigare 31%).