Slättens Vind AB

Slättens Vind AB producerar miljövänlig och förnyelsebar energi genom vindkraftverk.
Våra vindkraftverk är lokaliserade i Västra Götalands län.

Slättens Vinds aktie är noterad på Pepins.com/Alternativa Listan.

Aktuellt

Årsstämma 2024

Förslag från valberedning, kallelse och dagordning till årets stämma finns att läsa på på nedanståen...Läs mer»

Bokslutskommuniké 2023

Bokslutskommuniké för 2023 finns att läsa på nedanstående länk; Bokslutskommuniké 2023 Slättens V...Läs mer»

Slättens Vind ökar produktionskapaciteten

Slättens Vind AB har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/12-del i Long Vindpark AB, samt ...Läs mer»

Rapporter

Årsredovisning 2023

Årsredovisning för 2023 finns att läsa på nedanstående länk samt under rubrik AKTIEÄGARE/ Årsstämma ...Läs mer»

Delårsrapport Q3 2023

Delårsrapport Q3 2023 når ni på nedanstående länk. Ni hittar den även under publicerade rapporter...Läs mer»

Delårsrapport Q2 2023

Delårsrapport Q2 2023 når ni på nedanstående länk. Ni hittar den även under publicerade rapporter...Läs mer»
© Copyright - Slättens Vind AB