Slättens Vind har investerat i ett batteriprojekt i Norra Vånga

Slättens vind har investerat i ett batteriprojekt i Norra Vånga i nära anslutning till vindkraftverket Lumber. Batteriet är ett BESS PowerBox system med 1 MW/1.1 MWh, 400 Vac. Slättens Vinds ägarandel i batteriprojektet är ca 7%. Batteriet räknas vara i full drift för att kunna leverera stödtjänster under augusti 2024.
Styrelsen i Slättens Vind utreder möjligheterna för investeringar i fler liknande batteriprojekt.