Årsstämma 2021

Protokoll från årsstämma 2021
finns publicerat under;
Aktieägare/Årsstämma/Årsstämma 2021

Michael Larsson
VD

OBS -Aktiehandel

Det har kommit till Slättens Vinds kännedom att personer som säger sig vara finansiella mäklare kontaktar aktieägare i Slättens Vind AB för att köpa och sälja aktier.

Detta sker helt utan uppdrag från eller kännedom av Slättens Vind ABs styrelse.

Som alltid, lämna aldrig ut koder eller använd inte bank-id i kontakt med okända

Årsstämma 2021

Datum för årets stämma är 2 juni klockan 18:00.
För vidare information se under Aktieägare/Årsstämma/Årsstämma 2021

Michael Larsson
VD

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020 finns nu publicerad under aktieägare / årsstämma 2021

 

Michael Larsson
VD

December 2020 – Resultat

December månads produktion var långt under förväntad prognos. Hela 44% lägre produktion med  3,99 mot prognos 5,76 GWh. Trots detta kommer helårsproduktionen att hamna på 5,8% över prognos med 52,96  mot prognos 50,06 GWh. Våra två Skagernverk är åter i full produktion och har under året producerat 13,53 GWh.

Sista veckan 2020 rusade elpriserna och nu är större delen av produktionen, Q1 2021, säkrad på ca 31 öre/kWh.  Priset var nere i ca 5 öre/kWh under sommaren och har varit mycket volativt under hösten.

Leif Olsson

VD

God Jul och ett Gott Nytt 2021!

Slättens Vind AB vill önska alla aktieägare:

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2021!

Leif Olsson

VD

November 2020-Resultat

Under oktober månad har vi bytt huvudlager på Skagern 1 och produktionen blev betydligt mindre än prognos. Månaden började bra med vindar över det normala och avslutades med ett högtryck från Ryssland och avtagande vindar. Slättens Vinds produktion stannade på 4,55 mot prognos 5,76 GWh.

Önskar alla en Trevlig och lugn Andra Advent!

Leif Olsson

VD

Oktober 2020 – Resultat

Oktober månad slutade med en totalproduktion på 4,01 mot prognos 4,76 GWh, ett produktionsunderskott på 750 000 kWh eller 15,67% mot prognos. Under månaden har ett av Slättens två Skagernverk varit ur produktion p g a reparation och inneburit en minskning med ca 70 000 kWh. Som helhet har perioden varit relativt vindfattig och detta har avspeglat sig i totalproduktionen.  Hittills har Slättens Vind AB producerar drygt 44 GWh och helårsprognosen på 50 GWh kommer troligtvis att överskridas.

Vara den 3 november 2020

Leif Olsson

VD

September 2020 – Resultat

September månad blev en bra månad med en produktion ca 10% över prognos. Månaden innebar dock en produktionsminskning på över 100 000 kWh vid våra två Skagernverk. Kring Mungserödsparken är fortfarande två av de sex verken avställda och de övriga fyra förlorade under månaden ca 25 000 kWh. De två verken i Tumleberg hade också problem under månaden och tappade ca 57 000 kWh. Övriga verk hade smärre förluster och totalproduktionen blev 4 712 470 kWh mot prognos 4 254 887 kWh.

 

Större renoveringsarbete – Skagern

Under oktober månad kommer Slättens Vinds båda Skagernverk att genomgå en större renovering och kommer därför att var ur drift ett antal veckor. För mer information kontaktar du undertecknad.

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB