Årsstämma 2023

Protokoll från årets stämma finns att läsa på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2023

Protokoll Årsstämma Slättens Vind AB 2023-05-29

Slättens Vind AB ökar sin årsproduktion

Slättens Vind har ingått avtal om att öka befintligt ägande i Bolstad Vind AB. Parallellt har Slättens Vind avyttrat sitt ägande i Brålandatorp Vind AB, vilket innebär att Slättens Vind efter transaktionens genomförande inte har något ägande kvar i Brålandatorp Vind AB.

I och med dessa transaktioner ökar Slättens Vind sin förväntade årsproduktion med 120 000 kWh.

Årsstämma 2023

Kallelse och dagordning till årets stämma finns att läsa på på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2023

Kallelse årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Datum och plats för årsstämman bestämd;

Måndag den 29/5 kl. 18:00 på Vara Folkhögskola

 

Skagern 2

Verket är stoppat p.g.a. tekniska problem. Utredning pågår, mer information kommer att publiceras när orsak och följdverkan är utredd.

Lumbers Vind AB

Slättens Vind AB har genom aktieförvärv ökat sitt ägande i Lumbers Vind AB
till 38,3% (från tidigare 38%).

Lumbers Vind AB

Slättens Vind AB har genom aktieförvärv ökat sitt ägande i Lumbers Vind AB
till 38% (från tidigare 31%).

Aktiehandel

Pepins första handelsperiod enligt det nya tillståndet kommer att ske 26-31 oktober.

 

Aktiehandel

Pepins beviljas tillstånd att återuppta aktiehandeln.

Läs hela pressreleasen i nedanstående länk, eller gå in på Pepins hemsida för utförlig information.

Pepins beviljas tillståndet “Handel för egen räkning” | Pepins