Aktiehandel

Pepins beviljas tillstånd att återuppta aktiehandeln.

Läs hela pressreleasen i nedanstående länk, eller gå in på Pepins hemsida för utförlig information.

Pepins beviljas tillståndet “Handel för egen räkning” | Pepins

 

Årsstämma 2022

Dagordningen för årets stämma är kompletterad med punkt 8.

Ändring av bolagsordning;

Förslag är att antal suppleanter ändras till lägst 0 stycken och högst 4 stycken.

I övrigt är kallelse och dagordning oförändrad.

I och med detta ändras kallelsen till utg-2

Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022 och valberedningens förslag finns upplagda under aktieägare/årsstämma/årsstämma2022

Årsstämman hålls den 24 maj klockan 18:00 på Vara folkhögskola.

Michael Larsson
VD

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2021 finns nu publicerad under aktieägare / årsstämma 2022

 

Michael Larsson
VD

Årsstämma 2021

Protokoll från årsstämma 2021
finns publicerat under;
Aktieägare/Årsstämma/Årsstämma 2021

Michael Larsson
VD

OBS -Aktiehandel

Det har kommit till Slättens Vinds kännedom att personer som säger sig vara finansiella mäklare kontaktar aktieägare i Slättens Vind AB för att köpa och sälja aktier.

Detta sker helt utan uppdrag från eller kännedom av Slättens Vind ABs styrelse.

Som alltid, lämna aldrig ut koder eller använd inte bank-id i kontakt med okända

Årsstämma 2021

Datum för årets stämma är 2 juni klockan 18:00.
För vidare information se under Aktieägare/Årsstämma/Årsstämma 2021

Michael Larsson
VD

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020 finns nu publicerad under aktieägare / årsstämma 2021

 

Michael Larsson
VD

December 2020 – Resultat

December månads produktion var långt under förväntad prognos. Hela 44% lägre produktion med  3,99 mot prognos 5,76 GWh. Trots detta kommer helårsproduktionen att hamna på 5,8% över prognos med 52,96  mot prognos 50,06 GWh. Våra två Skagernverk är åter i full produktion och har under året producerat 13,53 GWh.

Sista veckan 2020 rusade elpriserna och nu är större delen av produktionen, Q1 2021, säkrad på ca 31 öre/kWh.  Priset var nere i ca 5 öre/kWh under sommaren och har varit mycket volativt under hösten.

Leif Olsson

VD

God Jul och ett Gott Nytt 2021!

Slättens Vind AB vill önska alla aktieägare:

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2021!

Leif Olsson

VD