Slättens Vind avyttrar sitt ägande i Mungseröd Vindpark

Slättens Vind fortsätter arbetet med att renodla sin portfölj med vindkraftstillgångar genom avyttring av ägandet i Mungseröd Vindpark (4,17% Slättens Vind ägande i parken). Mungseröd Vindpark består av 6st Vestas NM72 1,5MW uppförda 2005. Köpare av hela Mungseröd Vindpark/projektet är Tekniska Verken i Linköping. Köparen tillträdde som ägare till parken per den 1 juni 2024.

Årsstämma 2024

Protokoll från årets stämma finns att läsa på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2024

Protokoll årsstämma Slättens Vind AB 2024-05-20

Årsstämma 2024

Förslag från valberedning, kallelse och dagordning till årets stämma finns att läsa på på nedanstående länkar samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2024

Valberedningens förslag 2024

Kallelse årsstämma 2024

Slättens Vind ökar produktionskapaciteten

Slättens Vind AB har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/12-del i Long Vindpark AB, samt 1/24 del i Bolstad Vindpark AB. Slättens Vind är sedan tidigare delägare i båda dessa parker och ökar nu sitt ägande till 16,7% i Bolstad Vind AB och 43,8% i Long Vindpark AB.
Slättens Vind AB har även tecknat avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Gunnarstorp Vindpark AB. Även i Gunnarstorp Vind AB är Slätten ägare sedan tidigare. I och med detta förvärv uppgår Slättens Vinds ägarandel till 25,0% i Gunnarstorps Vind AB.
Slättens Vind AB tillträder ovanstående andelar per den 1 april 2024.

I och med ovanstående affärer har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 47,3 GWh

Slättens Vind förvärvar Håkantorp 1

Slättens Vind har per den 1/3 förvärvat Håkantorp 1. Verket är ett Enercon av modell E82 med en installerad effekt på 2 MW.
Verket är beläget i Vara kommun, den förväntade årsproduktionen är 5,1 GWh.
I och med denna affär har Slättens Vind AB ett fysiskt ägande i 28 verk med en förväntad årsproduktion på 44,4 GWh (exklusive “vindbolagen”).

Slättens Vind ökar sitt ägande i Ledsjö Vind till 5,1 %

Slättens Vind har per den 29/2 förvärvat 1 040 aktier i Ledsjö Vind AB. I och med detta förvärv har Slättens Vind AB ett totalt aktieinnehav på 9 299 aktier i Ledsjö Vind AB vilket motsvarar 5,1 % av aktierna i bolaget.

Slättens Vind ökar sitt ägande i Ledsjö Vind till 4,5 %

Slättens vind har förvärvat 2 000 st. aktier i Ledsjö Vind AB. I och med detta förvärv har Slättens Vind AB ett totalt aktieinnehav på 8 259 aktier vilket motsvarar 4,5 % av aktierna i bolaget.

Slättens Vind förvärvar andelar i Bondegärde Vindpark AB

Slättens Vind har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Bondegärde Vindpark AB, med tillträde 2024-02-01.
Detta är en “ny park” för Slättens Vind AB.

Bondegärde Vindpark AB består av 3 st. Vestas V90 som driftsattes under 2012. Parken är belägen 10 km söder om Ulricehamn.
Beräknad årsproduktion för hela parken ligger på totalt 19,9 GWh varav Slättens Vinds del uppgår till 830 MWh.
I och med denna affär har Slättens Vind AB ett fysiskt ägande i 27 verk med en förväntad årsproduktion på 39,1 GWh.

Slättens Vind ökar sin årsproduktion

Slättens Vind har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Neanberg Vind AB, med tillträde 2024-01-01.
Sedan tidigare äger Slättens Vind AB 4,2% i Neanberg Vind AB.

Neanberg Vind AB består av 3 st. Vestas V90 som driftsattes under 2010. Parken är belägen 15 km söder om Strömstad.
Beräknad årsproduktion för hela parken ligger på totalt 16,5 GWh varav Slättens Vinds del uppgår till 1 400 MWh.
I och med denna affär har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 38,2 GWh