Slättens Vind förvärvar andelar i Bondegärde Vindpark AB

Slättens Vind har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Bondegärde Vindpark AB, med tillträde 2024-02-01.
Detta är en “ny park” för Slättens Vind AB.

Bondegärde Vindpark AB består av 3 st. Vestas V90 som driftsattes under 2012. Parken är belägen 10 km söder om Ulricehamn.
Beräknad årsproduktion för hela parken ligger på totalt 19,9 GWh varav Slättens Vinds del uppgår till 830 MWh.
I och med denna affär har Slättens Vind AB ett fysiskt ägande i 27 verk med en förväntad årsproduktion på 39,1 GWh.