Slättens Vind ökar sin årsproduktion

Slättens Vind har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Neanberg Vind AB, med tillträde 2024-01-01.
Sedan tidigare äger Slättens Vind AB 4,2% i Neanberg Vind AB.

Neanberg Vind AB består av 3 st. Vestas V90 som driftsattes under 2010. Parken är belägen 15 km söder om Strömstad.
Beräknad årsproduktion för hela parken ligger på totalt 16,5 GWh varav Slättens Vinds del uppgår till 1 400 MWh.
I och med denna affär har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 38,2 GWh