Slättens Vind AB ökar sin årsproduktion

Slättens Vind AB har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del + 1/48-del i Long Vindpark AB. I och med detta förvärv äger Slättens Vind AB 35,4 % i Long Vindpark AB.
Affärsdatum för dessa affärer är 2024-01-01.

I och med dessa båda affärer har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 37,5 GWh