Slättens Vind AB förvärvar aktier i Ledsjö Vind AB

Slättens vind har förvärvat 1 000 st. aktier i Ledsjö Vind AB. I och med detta förvärv har Slättens Vind AB ett totalt aktieinnehav på 6 259 aktier vilket motsvarar 3,4 % av aktierna i bolaget.