Slättens Vind AB ökar sin årsproduktion

Slättens Vind AB har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 2/24-del i Long Vindpark AB. I och med detta förvärv äger Slättens Vind AB 29,2% i Long Vindpark AB.
Slättens Vind AB har även tecknat avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Gunnarstorp Vindpark AB. I och med detta förvärv äger Slättens Vind AB 20,8% i Gunnarstorps Vind AB.
Affärsdatum för dessa affärer är 2024-01-01.

I och med dessa båda affärer har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 36,4 GWh