Slättens Vind ökar produktionskapaciteten

Slättens Vind AB har ingått ett avtal om att förvärva motsvarande 1/12-del i Long Vindpark AB, samt 1/24 del i Bolstad Vindpark AB. Slättens Vind är sedan tidigare delägare i båda dessa parker och ökar nu sitt ägande till 16,7% i Bolstad Vind AB och 43,8% i Long Vindpark AB.
Slättens Vind AB har även tecknat avtal om att förvärva motsvarande 1/24-del i Gunnarstorp Vindpark AB. Även i Gunnarstorp Vind AB är Slätten ägare sedan tidigare. I och med detta förvärv uppgår Slättens Vinds ägarandel till 25,0% i Gunnarstorps Vind AB.
Slättens Vind AB tillträder ovanstående andelar per den 1 april 2024.

I och med ovanstående affärer har Slättens Vind AB en förväntad årsproduktion på 47,3 GWh