Slättens Vind förvärvar Håkantorp 1

Slättens Vind har per den 1/3 förvärvat Håkantorp 1. Verket är ett Enercon av modell E82 med en installerad effekt på 2 MW.
Verket är beläget i Vara kommun, den förväntade årsproduktionen är 5,1 GWh.
I och med denna affär har Slättens Vind AB ett fysiskt ägande i 28 verk med en förväntad årsproduktion på 44,4 GWh (exklusive “vindbolagen”).