Slättens Vind ökar sitt ägande i Ledsjö Vind till 5,1 %

Slättens Vind har per den 29/2 förvärvat 1 040 aktier i Ledsjö Vind AB. I och med detta förvärv har Slättens Vind AB ett totalt aktieinnehav på 9 299 aktier i Ledsjö Vind AB vilket motsvarar 5,1 % av aktierna i bolaget.