Slättens Vind AB ökar sin årsproduktion

Slättens Vind har ingått avtal om att öka befintligt ägande i Bolstad Vind AB. Parallellt har Slättens Vind avyttrat sitt ägande i Brålandatorp Vind AB, vilket innebär att Slättens Vind efter transaktionens genomförande inte har något ägande kvar i Brålandatorp Vind AB.

I och med dessa transaktioner ökar Slättens Vind sin förväntade årsproduktion med 120 000 kWh.