Årsstämma 2023

Kallelse och dagordning till årets stämma finns att läsa på på följande länk samt under rubrik AKTIEÄGARE / Årsstämma 2023

Kallelse årsstämma 2023