Kallelse till årsstämma 23 april 2020 Vara Folkhögskola

Du är hjärtligt välkommen att anmäla dig till 2020 års stämma. Du läser all information kring stämman och valberedningens förslag genom att gå in på  – Aktieägare – Årsstämma 2020. På samma ställe finns också den blankett du ska fylla i om det krävs fullmakt. Har du frågor kring 2020 år stämma mejlar du mig på Leif@Slattensvind.se eller ringer 076 77103 78.

OBS! I dessa COVID-19, coronatider kommer styrelsen att ta ett beslut om stämman kommer att flyttas fram, ca 1 vecka innan. Du anmäler dig som vanligt och om det skulle visa sig att vi måste skjuta på stämman kommer detta att meddelas på hemsidan.