Inlägg av Leif Olsson

December 2020 – Resultat

December månads produktion var långt under förväntad prognos. Hela 44% lägre produktion med  3,99 mot prognos 5,76 GWh. Trots detta kommer helårsproduktionen att hamna på 5,8% över prognos med 52,96  mot prognos 50,06 GWh. Våra två Skagernverk är åter i full produktion och har under året producerat 13,53 GWh. Sista veckan 2020 rusade elpriserna och […]

November 2020-Resultat

Under oktober månad har vi bytt huvudlager på Skagern 1 och produktionen blev betydligt mindre än prognos. Månaden började bra med vindar över det normala och avslutades med ett högtryck från Ryssland och avtagande vindar. Slättens Vinds produktion stannade på 4,55 mot prognos 5,76 GWh. Önskar alla en Trevlig och lugn Andra Advent! Leif Olsson […]

Delårsrapport Q3 2020

Vad har hänt Q3 2020? Här kommer en kort sammanfattning: Produktion enligt prognos Produktionen 16% över prognos Priserna har varit historiskt mycket låga Elcertifikaten påverkar alla med äldre mycket negativt Omsättningen 2 mkr (3,6 mkr) Resultatet -1,1 mkr (0,38 mkr) Hela rapporten finns att läsa som bilaga alternativt under rubriken Aktieägare – Finansiell information 2020 […]

Oktober 2020 – Resultat

Oktober månad slutade med en totalproduktion på 4,01 mot prognos 4,76 GWh, ett produktionsunderskott på 750 000 kWh eller 15,67% mot prognos. Under månaden har ett av Slättens två Skagernverk varit ur produktion p g a reparation och inneburit en minskning med ca 70 000 kWh. Som helhet har perioden varit relativt vindfattig och detta […]

September 2020 – Resultat

September månad blev en bra månad med en produktion ca 10% över prognos. Månaden innebar dock en produktionsminskning på över 100 000 kWh vid våra två Skagernverk. Kring Mungserödsparken är fortfarande två av de sex verken avställda och de övriga fyra förlorade under månaden ca 25 000 kWh. De två verken i Tumleberg hade också […]

Större renoveringsarbete – Skagern

Under oktober månad kommer Slättens Vinds båda Skagernverk att genomgå en större renovering och kommer därför att var ur drift ett antal veckor. För mer information kontaktar du undertecknad. Leif Olsson VD Slättens Vind AB

Augusti 2020 – Resultat

Slättens Vind AB hade prognostiserat en produktion, under augusti, på 3,25 GWh och utfallet blev 2,25 GWh. Verken har, i stort sett, producerat utifrån de vindförhållanden som varit under månaden. Verken i Mungseröd, två av sex, är fortfarande ur drift och kommer så att vara ett bra tag framöver. Mvh Leif Olsson VD Slättens Vind […]