Delårsrapport Q3 2020

Vad har hänt Q3 2020? Här kommer en kort sammanfattning:

  • Produktion enligt prognos
  • Produktionen 16% över prognos
  • Priserna har varit historiskt mycket låga
  • Elcertifikaten påverkar alla med äldre mycket negativt
  • Omsättningen 2 mkr (3,6 mkr)
  • Resultatet -1,1 mkr (0,38 mkr)
  • Hela rapporten finns att läsa som bilaga alternativt under rubriken Aktieägare – Finansiell information 2020
  •   Delårsrapport Q3 2020

Leif Olsson

Vd