Oktober 2020 – Resultat

Oktober månad slutade med en totalproduktion på 4,01 mot prognos 4,76 GWh, ett produktionsunderskott på 750 000 kWh eller 15,67% mot prognos. Under månaden har ett av Slättens två Skagernverk varit ur produktion p g a reparation och inneburit en minskning med ca 70 000 kWh. Som helhet har perioden varit relativt vindfattig och detta har avspeglat sig i totalproduktionen.  Hittills har Slättens Vind AB producerar drygt 44 GWh och helårsprognosen på 50 GWh kommer troligtvis att överskridas.

Vara den 3 november 2020

Leif Olsson

VD