Här kommer några händelser som sammanfattar andra kvartalet 2020:

  • Bolagets verk har, i stort sett, producerat enligt prognos.
  • Halvårsresultatet visar på en produktion som ligger 24 % över prognos.
  • Ersättningen/kWh har minskat.
  • Elcertifikaten har minskat radikalt och påverkar resultatet kraftigt.
  • Resultatet Q2 blev ett underskott på 1,9 mkr (1,7 mkr)
  • Delårsrapporten finns som bilaga under rubriken Aktieägare – Finansiell information – 2020
  • Delårsrapport Q2 2020