Mars 2020 – Resultat

2020 har börjat mycket bra med en produktion på 19 945 514 kWh mot prognos 14 266 385 kWh, ett produktionsöverskott på 5 679 229 kWh. Mars månads produktion slutade på 5 630 664 kWh mot prognos 4 004 599 kWh. Driftsstörningarna har inte varit långvariga förutom det verk som nu står still i Munkserödsparken p g a växellådeproblem. Elcertifikatsdiskussionerna med berörda myndigheter och riksdagspolitiker fortsätter och nu har ett remissvar på lagförslag 2011-1200 skickats till Energimyndigheten, de riksdagspolitiker vi haft personliga möten och telefonmöten med samt till Energi och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Vi har mycket svårt att acceptera att politikerna inte förstår vem som byggt upp det Svenska fossilfria samhället och lyssnar på det vi framfört. Priset har gått från i snitt, de senaste 13 åren, 18 öre kWh till dagens pris på 1-2 öre kWh. Slättens Vind AB ser dock på de möjligheter som finns för att hitta nya vägar och nya möjligheter att”förädla” den  produktion som vi har.

April månad har startat bra och de dagar vi kan se framför oss gör ingen vindkraftägare besviken, vindmässigt.

Vill passa på att önska alla en

Glad Påsk!

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB