Årsstämman är framflyttad

Styrelsen i Slättens Vind AB har lyssnat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och flyttat fram årets stämma, från den 23 april till den 8 juni. Platsen är densamma d v s Vara Folkhögskola men vi kommer inte att erbjuda något samkväm innan stämman. Social distansering kommer att genomsyra mötet vid registrering och inne i lokalen. Alla andra rekommendationer som myndigheterna har förespråkat kommer vi att följa och vi sätter ett tak vid 49 personer i lokalen, som det ser ut idag. Vi kan inte förutse vad som kommer att ske i morgon, men om det sker förändringar kommer det ut ny information på hemsidan.

Slättens Vind AB

Leif Olsson

VD