Styrelsemöte

Slättens Vind AB har sitt nästa styrelsemöte tisdagen den 5 mars.