Valberedningsinformation

Årets valberedning består av Stefan Johansson, ordförande, Ingvar Svantesson och Bengt Andreasson samt styrelsens ordförande Andreas Olsson.

Nästa möte för valberedningen är tisdagen den 5 mars 18.15.