Arkivet

Här hittar ni alla gamla rapporter och artiklar som publicerats

Aktuellt

Årsredovisningen 2019 ligger nu ute

Årsredovisningen för 2019 finns nu under Finansiell information 2019 och på årsstämma 2020....Läs mer»

April 2020 - Resultat

Ytterligare en mycket positiv produktionsmånad för Slättens Vind AB där prognosen överträffades med ...Läs mer»

Årsstämman är framflyttad

Styrelsen i Slättens Vind AB har lyssnat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och flyttat fra...Läs mer»

Mars 2020 - Resultat

2020 har börjat mycket bra med en produktion på 19 945 514 kWh mot prognos 14 266 385 kWh, ett produ...Läs mer»

Februari 2020 - Resultat + Elcertifikat information

Februari månads produktion har varit mycket över förväntan  d v s 57% över prognos. Slättens Vind AB...Läs mer»

Januari 2020 - Resultat - Elcertifikat

Januari månads produktion har varit exceptionellt bra! Slättens Vind AB´s verk har producerat 27% öv...Läs mer»

Möte med Camilla Brodin (KD) kring Elcertifikaten

Torsdagen den 9 januari hade Slättens Vind AB besök av riksdagsledamoten Camilla Brodin (KD). Camill...Läs mer»

Resultat 2019

Totalt blev produktionen, för Slättens Vind AB, 46, 5 GWh mot prognos 50,0 GWh. Det är ca 7 % lägre ...Läs mer»

Infrastrukturdepartementets arbetsutskott - Camilla Brodin

Som ni säkert läst och sett har Slättens Vind AB tagit en mycket aktiv del i att påverka utgången av...Läs mer»

December 2019 - Resultat

December månad började och avslutades mycket positivt, men som helhet blev månadsresultatet lägre än...Läs mer»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rapporter

Hittade inga artiklar

Kalender

Hittade inga artiklar