Slättens Vind har ingått avtal om försäljning av Skagern

Slättens Vind har ingått avtal om försäljning av Skagern (2 st Kenersys K100, 2,5 MW uppförda 2011). Skagern har under flera år haft tekniska utmaningar varför styrelsen i Slättens Vind genomfört en strategisk utvärdering av bolagets ägande i Skagern, efter genomförd utvärdering har styrelsen beslutat att avyttra Skagern.

Köpare av Skagern är ES Power AB som både har egen serviceorganisation samt redan äger flertalet Kenersys verk. Tillträde sker per den 1 augusti.