Årsstämma för verksamhetsåret januari 2020 till december 2020 kommer att hållas onsdagen den 2 juni klockan 18.00. Det blir en digital årsstämma denna gång.

Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i Post- och inrikes tidningar samt på Slättens Vinds hemsida senast den 2 maj 2021. Annonsering att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri.

De aktieägare som har sina aktier i värdepappersdepå måste låta aktieägarregistrera aktierna för att ha rösträtt på årsstämman.