Årsstämma för verksamhetsåret januari 2020 till december 2020 kommer att hållas onsdagen den 2 juni klockan 18.00. Det blir en digital årsstämma denna gång.

Kallelse till årsstämman har publicerats i Post- och inrikes tidningar. Annonsering att kallelse har skett har även publicerats i Dagens Industri.

De aktieägare som har sina aktier i värdepappersdepå måste låta aktieägarregistrera aktierna för att ha rösträtt på årsstämman.