Årsstämma för verksamhetsåret januari 2021 till december 2021 kommer att hållas tisdagen den 24 maj klockan 18.00 på Folkhögskolan i Vara. Kallelsen kommer  att publiceras i Post- och Inrikes tidningar samt på Slättens Vinds hemsida.

De aktieägare som har sina aktier i värdepappersdepå måste låta aktieägarregistrera aktierna för att ha rösträtt på årsstämman.