Valberedningen består av tre personer tillsatta av de fem största aktieägarna. Därutöver består valberedningen av bolagets styrelseordförande som även är valberedningens sammankallande.

Valberedningen har följande sammansättning:

Stefan Johansson
Erling Gustafsson
Ingvar Svantesson
Philip Tropp, ordförande i Slättens Vind AB