Ledamöter

Tommy Göransson, ordförande, antal aktier i Slättens Vind AB 24 255st

Carl Ek, antal aktier i Slättens Vind AB 2 870st
Johannes Gustafsson, antal aktier i Slättens Vind AB 3 500st
Kim Jonsson, antal aktier i Slättens Vind AB 29 500st
Magnus Karlsson, antal aktier i Slättens Vind AB 8 400st
Carl-Herman Hallqvist 10 000st
Johanna Forslund Kullander

Suppleanter

Anna Skaffman

Michael Larsson, VD

Michael är utbildad gymnasieingenjör och har en bred erfarenhet från industrin, både inom teknik och logistik. Intresset för vindkraft och förnyelsebar energi i allmänhet startade under 2008 i och med delägarskap i en vindpark. Detta engagemang har senare resulterat i diverse förtroendeuppdrag inom vindnäringen.

Styrelse

Johanna Forslund Kullander

Johanna är utbildad nationalekonom med inriktning miljöekonomi och blev invald i Slättens Vind AB  på årsstämman 2018.

Carl-Herman Hallqvist

Carl-Herman är utbildad lantmästare och har fristående kurser inom affärsledarskap. Carl-Herman blev invald i Slättens Vind AB på årsstämman 2018 som suppleant och är verksam i egen verksamhet inom jordbruk och markentreprenad.

Tommy Göransson Ordförande

Pensionär med egen skog och egen firma inom energisektorn. Varit delägare i Slättens Vind sedan 2006. Utbildad civilingenjör, Väg och Vatten. Har arbetat som energiplanerare. Sitter med i Sveriges Vindkraftkooperativ och kommunfullmäktige i Ljungby.

Tror vi kan fixa de enorma utmaningar vi står inför med ekonomiska styrmedel och då tänker jag på Sverige i första hand. Tar helst cykel dit jag ska. Blev invald i Slättens Vind 2019.

Johannes Gustafsson

Johannes är utbildad civilingenjör inom Väg och Vatten på Chalmers. Jobbar idag som projektchef på avdelningen Väg och anläggning. Johannes har varit med i Slättens Vind sedan 2014.

Carl Ek

Carl är utbildad företagsekonom på Högskolan i Skövde och arbetar som konsult samtidigt som han driver Er Ekonomi i Vara. Carl har varit med i Slättens Vind sedan 2012 och då som suppleant och 2013 som ordinarie.

Magnus Karlsson

Magnus är utbildad Lantmästare och arbetar idag som lantbrukare på sin gård Håberg utanför Grästorp. Magnus äger egna verk som han byggt själv och har varit med i Slättens Vind sedan 2014.

Anna Skaffman

Anna är utbildad grafisk design och driver idag egen firma, sedan ett antal år tillbaka, inom grafisk design och kommunikation. Parallellt med sin firma är Anna anställd på Lokalproducerat i Väst som företagsrådgivare och ansvarar för marknadskommunikationen internt och externt. Anna blev invald i Slättens Vind AB på årsstämman 2018.

Kim Jonsson

Kim är utbildad snickare, sitter med i förhandlingsgruppen, och har varit med i Slättens Vind sedan 2003.