Ledamöter

Philip Tropp, ordförande, antal aktier i Slättens Vind AB 70 226 st.
genom sina bolag Twenty Mile AB och Twenty Mile II AB.

Carl Ek, antal aktier i Slättens Vind AB, 6 550 st.
Kim Jonsson, antal aktier i Slättens Vind AB, 32 850 st.
Magnus Karlsson, antal aktier i Slättens Vind AB, 8 400 st.
Johanna Forslund Kullander, antal aktier i Slättens Vind AB, 0 st.
Stefan Salomonsson, antal aktier i Slättens Vind AB, 0 st.

VD

Michael Larsson, antal aktier i Slättens Vind AB, 10 000 st.

Michael Larsson, VD

Michael är utbildad gymnasieingenjör och har en bred erfarenhet från industrin, både inom teknik och logistik. Intresset för vindkraft och förnyelsebar energi i allmänhet startade under 2008 i och med delägarskap i en vindpark. Detta engagemang har senare resulterat i diverse förtroendeuppdrag inom vindnäringen.

Styrelse

Johanna Forslund Kullander

Johanna är utbildad nationalekonom med inriktning miljöekonomi och blev invald i Slättens Vind AB  på årsstämman 2018.

Stefan Salomonsson

Stefan är utbildad inom högspänning, processteknik och industrikemi.
Stefan har arbetat i närmare 30 år inom vindkraftsbranschen.
Erfarenheten sträcker sig från servicetekniker till sitemanager.
Stefan blev invald i styrelsen på årsstämman 2023.

Philip Tropp, Ordförande

Philip är utbildad vid Kungliga tekniska högskolan och har en bred erfarenhet med  ledande positioner inom fler olika branscher såsom finans, retail, industri och telekom. Blev invald i Styrelsen 2022.

Carl Ek

Carl är utbildad företagsekonom på Högskolan i Skövde och arbetar som konsult samtidigt som han driver Er Ekonomi i Vara. Carl har varit med i Slättens Vind sedan 2012 och då som suppleant och 2013 som ordinarie.

Magnus Karlsson

Magnus är utbildad Lantmästare och arbetar idag som lantbrukare på sin gård Håberg utanför Grästorp. Magnus äger egna verk som han byggt själv och har varit med i Slättens Vind sedan 2014.

Kim Jonsson

Kim är utbildad snickare, sitter med i förhandlingsgruppen, och har varit med i Slättens Vind sedan 2003.