Årsstämma för verksamhetsåret januari 2017 till december 2017 kommer hållas den 24 april 2018 i Vara folkhögskola. Kallelse till årsstämma kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på Slättens Vinds hemsida senast den 24 mars 2018. Annonserings att kallelse skett publiseras i Dagens Industri.

De aktieägare som har sina aktier i värdepappersdepå måste låta aktieägarregistrera aktierna för att ha rösträtt på årsstämman.