Årsstämma för verksamhetsåret januari 2018 till december 2018 kommer att hållas onsdagen den 24 april 2019 på Folkhögskolan i Vara. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i Post- och inrikes tidningar samt på Slättens Vinds hemsida senast den 24 mars 2019. Annonsering att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri.

De aktieägare som har sina aktier i värdepappersdepå måste låta aktieägarregistrera aktierna för att ha rösträtt på årsstämman.