Årsstämma för verksamhetsåret januari 2022 till december 2022 kommer att hållas måndagen den 29 maj på Folkhögskolan i Vara. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes tidningar samt på Slättens Vinds hemsida.

De aktieägare som har sina aktier i värdepappersdepå måste låta aktieägarregistrera aktierna för att ha rösträtt på årsstämman.