Aktieägarlista per 2022-05-16

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 044 540

Leif Olsson                                 54 405 aktier

Twenty Mile AB                         35 960 aktier

Kim Jonsson                               31 275 aktier

Osseen 525 AB                          28 000 aktier

Tommy Göransson                   24 255 aktier