Aktieägarlista per 2021-12-30

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 044 540

Leif Olsson                                 54 405 aktier

Twenty Mile AB                         30 810 aktier

Kim Jonsson                               29 500 aktier

Osseen 525 AB                          28 000 aktier

Tommy Göransson                   24 255 aktier