Aktieägarlista per 2022-12-30

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 044 540

Twenty Mile Bolagen              60 590 aktier

Leif Olsson                               54 505 aktier

Per Knudsen                            50 395 aktier

Investment AB Spiltan           42 500 aktier

Kim Jonsson                             31 550 aktier