Aktieägarlista per 2023-12-29

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 044 540

Twenty Mile Bolagen             68 726 aktier

Haugraini AB                           67 000 aktier

Leif Olsson                               56 505 aktier

Investment AB Spiltan           52 685 aktier

Kim Jonsson                             32 850 aktier