Aktieägarlista per 2023-06-30

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 044 540

Twenty Mile Bolagen              61 415 aktier

Leif Olsson                               55 005 aktier

Per Knudsen                            55 000 aktier

Investment AB Spiltan           52 685 aktier

Kim Jonsson                             32 850 aktier