Aktieägarlista per 2021-01-01

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 044 540

Leif Olsson                                 54 105 aktier

Kim Jonsson                              29 500 aktier

Osseen 525 AB                          28 000 aktier

Tommy Göransson                   24 255 aktier

Eolus Vind AB                             22 575 aktier