Aktieägarlista per 2022-09-30

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 044 540

Leif Olsson                                54 405 aktier

Twenty Mile Bolagen               51 470 aktier

Kim Jonsson                              34 375 aktier

Osseen 525 AB                          28 000 aktier

Per Knudsen                              27 505 aktier