Aktieägarlista per 2024-03-28

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 044 540

Twenty Mile Bolagen             69 801 aktier

Haugraini AB                           67 000 aktier

Leif Olsson                               56 205 aktier

Investment AB Spiltan           52 685 aktier

Kim Jonsson                             32 850 aktier