OBS! Nytt datum har beslutats för årsstämma Slättens Vind AB – 8 juni – se sparat kallelse. Du som anmält dig till den 23 april är kvar och behöver inte anmäla dig igen. Om du önskar vara med via telefon får du telefonnummer och åtkomstkod av vd Leif Olsson vid anmälan.

Årsstämma för verksamhetsåret januari 2019 till december 2019 kommer att hållas måndagen den 8 juni klockan 18.00 och inte som tidigare annonserats,  torsdagen den 23 april, 2020 på Folkhögskolan i Vara. Kallelsen på årsstämma har publicerats i Post- och Inrikes tidningar samt på Slättens Vinds hemsida senast den 23 april och den 5 maj 2020. Annonsering att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri och har gått ut tidigare.

De aktieägare som har sina aktier i värdepappersdepå måste låta aktieägarregistrera aktierna för att ha rösträtt på årsstämman.

Som alla förstår beror ändrat datum  på COVID-19/Corona viruset som skapat ett nedstängt samhälle med uppmaning att hålla social distansering i alla sammanhang.