Aktien

Bolaget och dess aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB som värdepappersförvaltare.

Bolagets aktier handlas via Pepins.com/Alternativa Listan.

Handeln på Alternativa Listan är koncentrerad till förutbestämda handelsperioder, vanligtvis en gång per månad.En koncentration av likviditeten i aktierna under dessa handelsperioder ger bolagen en mer lätthanterlig situation. Dessutom ger det en stabilare prissättning för aktieägarna med en lägre volatilitet. Då aktierna ej blir utspridda över daglig realtidshandel, blir det även lättare för investerare att köpa eller avyttra aktier vid dessa tillfällen. Som registrerad investerare har man möjlighet att handla i alla anslutna företag.

Handel på Alternativa Listan sker direkt på marknadsplatsen, med eller utan mellanhand. En handelsperiod på Alternativa pågår under en vecka, med två dagars förhandel då priset fastställs via ett auktionsförfarande. Orderläggning sker direkt via hemsidan, via telefon eller via e-post till oss. Om köp- eller säljorder leder till avslut får du en avräkningsnota med tydliga instruktioner om hur du betalar för köpta aktier eller levererar sålda aktier.

Handelskalender https://www.pepins.com/market/calendar

För mer information gå till http://www.pepins.com

Aktiekapitalet

Vid ombildningen, från Ekonomisk Förening till Aktiebolag, skiftades andelarna i den Ekonomiska Föreningen ut med 35 aktier/andel. Detta ägde rum kring årsskiftet 2016/2017. Av de 29 844 andelar, som fanns i den Ekonomiska Föreningen, är det idag 1 044 540 aktier i Slättens Vind AB.