Aktien

Bolaget och dess aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB som värdepappersförvaltare.

Pepins publicerar löpande information till våra aktieägare på Pepins plattform. Där kan ni ta del av historiska aktiekurser, våra finansiella rapporter och andra nyheter om bolaget.

Ni kan också kontakta Pepins om ni har frågor om handel med aktier i bolaget.

För mer information gå till http://www.pepins.com

Aktiekapitalet

Vid ombildningen, från Ekonomisk Förening till Aktiebolag, skiftades andelarna i den Ekonomiska Föreningen ut med 35 aktier/andel. Detta ägde rum kring årsskiftet 2016/2017. Av de 29 844 andelar, som fanns i den Ekonomiska Föreningen, är det idag 1 044 540 aktier i Slättens Vind AB.