Kalendarium för kommande rapporter

2024-04-30 Årsredovisning 2023
2024-05-31 Delårsrapport Q1 2024