Kalendarium för kommande rapporter

2024-09-02 Delårsrapport Q2 2024

2024-12-02 Delårsrapport Q3 2024

2025-03-31 Bokslutskommuniké 2024

2025-04-30 Årsredovisning 2024

2025-06-02 Delårsrapport Q1 2025