Aktieägarlista per 2023-03-31

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 044 540

Twenty Mile Bolagen              61 050 aktier

Per Knudsen                            55 000 aktier

Leif Olsson                               54 505 aktier

Investment AB Spiltan           47 750 aktier

Kim Jonsson                             32 850 aktier