Årsredovisning 2018

Årsredovisning för Slättens Vind AB (publ) är nu publicerad. Du hittar den genom att öppna följande länkar: 1. Aktieägare 2. Årsstämma 2019 3. Årsredovisning 2018.

Produktion mars

Nu är sammanställningen klar för mars månads produktion och den blev mycket bra! Månadsproduktionen blev 5,33 GWh mot prognos 4,0 GWh en ökning från prognos till faktiska siffror med 33,2 %. Under Q 1 2019 har produktionen överstigit prognos med 17 % och då får vi ta i beräkning att januari endast producerades 64 % av prognos.