Elcertifikaten – Hur vi påverkar och försöker få förståelse!

Nu är det klart med Camilla Brodin (KD). Camilla sitter med i den arbetsgrupp som diskuterar och tar beslut kring de så viktiga elcertifikatspengarna som vi alla, med äldre verk, är så beroende av. Övriga i arbetsgruppen kommer vi att träffa, personligen, framöver och detta som ett komplement till de telefonmöten vi haft. Du som har äldre verk och vill stötta oss i vårt arbete får gärna höra av dig. Vi var med och byggde upp det som nu många tar för självklart och vi blev lovade att staten skulle gå in och subventionera i 15 år och det hoppas Slättens Vind AB att det löftet står fast. Vi vill inte bara sitta på läktaren och se på när andra gör jobbet, vi vill vara med och påverka. Vad vill du?

Leif Olsson

Vd

Slättens Vind AB

Aktiekurser och information från Swedbank

Som ni har märkt, sedan en tid tillbaka, har inte Swedbank publicerat kurser och tillgångar som ligger i ägandet av Slättens Vind AB. Varför de valt att inte göra detta har jag inte fått något svar på och hoppas banken ändrar sin policy. Min förhoppning är att alla som har aktier i Slättens Vind AB ifrågasätter förfarandet och på så vis påverkar banken att gå tillbaka och publicerar kurs och belopp.

Leif Olsson
Vd
Slättens Vind AB

November 2019 – Resultat

November månads prognos låg på 5,75 GWh och utfallet blev 3,83 GWh d v s 67 % av prognos. Tillgängligheten har varit relativt god under månaden med driftstörningar på 0,15 GWh. Målet är att få ner driftstörningarna till 0.
Vädermässigt har månaden inte bjudit på de sedvanliga höststormarna som ofta besöker Sverige vid denna årstid och totalt sett har det blåst under det normala. Hittills under 2019 är resultatet, vindmässigt, 94 % av prognos och detta kan jämföras med 2018 då vi låg på 90 % efter 11 månader.

Önskar alla en trevlig 2:a Advent!

Leif Olsson
Vd
Slättens Vind AB

Elcertifikaten och vad som händer

Slättens Vind AB har haft ett personlig möte med Rickard Nordin (C) och återigen tagit upp elcertifikatens betydelse för alla ägare till äldre verk. Vi kräver inget annat än att det som lovades när verken byggdes ska hållas. Vi kommer att träffa Lars Hjälmered för ett personligt möte inom kort. Utöver detta sker ett informationsutbyte med andra i arbetsgruppen och ansvarig minister.

Delårsrapport Q3 2019

Sammanfattande händelser under tredje kvartalet, juli-september, 2019. Tillgängligheten har varit relativt god och verken har producerat enligt prognos. Omsättningen uppgick till 3,57 mkr mot 3,0 mkr 2018. Det är framförallt en produktion enligt prognos som ligger bakom resultatet. De högre elpris vi ser idag har inte slagit igenom på vårt resultat, ännu, i och med säkringar år bakåt.

Resultatet blev 715 kkr bättre än 2018. Resultatet för Q3 blev 376 mkr mot en förlust på 339 kkr 2018.

Mer information kan du läsa i länken nedan eller om du går in på Finansiell information under rubriken Aktieägare.

Delårsrapport Q3 2019

Elcertifikaten

Under oktober månad har Slättens Vind AB jobbat mycket intensivt med att påverka de elcertifikat vi alla är så beroende av. Vi har tagit initiativ till telefonmöten med de fem som sitter i den arbetsgrupp, inom Näringsdepartementet, som just nu jobbar med frågan. De som vi haft telefonmöten med, hittills i den arbetsgruppen, är Lars Hjälmered (M), ordförande i gruppen, Rickard Nordin (C) och  Camilla Brodin (Kd).

Nästa tisdag är Patrik Engström (S) inbokad och Lorentz Tovatt (Mp) är troligtvis med på det mötet också. Kontakter har också tagits med näringsminister Anders Ygeman för att diskutera frågan med honom. Läser du detta och äger verk som har elcertifikat, kan du fundera på hur priserna slår mot dig.

Slättens Vind AB vill inte sitta på åskådarläktaren och titta på utan vi vill påverka allt vad vi kan, och det gör vi. Genom duktiga och kunniga styrelsemedlemmar har vi redan påverkat och hoppas vi når ända fram.

Har du funderingar och frågor kring detta kan du ringa eller mejla.

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB

Oktober 2019 – Resultat

Oktober månads prognos låg på 4,75 GWh och resultatet blev 3,34 GWh. Resultatet är 30% under prognos och detta beror på tre saker:

  1. Ett av verken i Stenbronaparken hade problem med växellådan och produktionsförlusten blev 313 542 kWh.
  2. Utöver detta har det varit problem med tillgängligheten och produktionen i många av de parker vi är delägare i.
  3. Vindarna har inte varit till fördel för oss vindkraftproducenter och detta det har påverkat produktion negativt.

Produktionsförlusterna på Stenbronaverket kommer att regleras under november mot den försäkring vi har. Medräknat alla driftförluster ligger den minskade produktionen på ca 13 % mot beräknad produktion.

Hittills, under 2019, ligger produktionen ca 300 000 kWh  under 2018.

Slättens Vind önskar alla en fin och värdig Alla Helgon!

September 2019 – Resultat

Septembersiffrorna har nu kommit in och resultatet blev 5,4 % under förväntad prognos. Detta är mycket positiva siffror med hänsyn taget till de stora driftstörningar som förekommit och de svaga vindar som varit under månaden. Driftstörningarna har uppgått till över 1 GWh och då har ett av verken i Gunnarstorpsparken haft en förlust på 406 810 kWh och ett av verken i Long en diftsförluster på 164 716 kWh.

Positivt är att Närefors båda verk inte haft några driftsförluster alls och Skagernverken endast 16 715 kWh.

 

Slättens Vind AB önskar alla en fortsatt fin höst!

Slättens Vind AB besöker Energimyndigheten!

Torsdagen den 12 september besöker en delegation från Slättens Vind AB Energimyndigheten i Eskilstuna och generaldirektor Robert Andrén. Målet med besöket är att påverka det beslut som regeringen snart kommer att ta kring försämrade villkor vad gäller elcertifikat. Som det ser ut nu kommer beslutet att påverka alla vindkraftsägare med äldre verk och detta kan vi inte acceptera.

Augusti månads produktionsresultat

Nu har alla siffror kommit in från alla verk som ägs av Slättens Vind AB. Prognosen på 3,25 GWh höll och den exakta produktionen blev

3 250 139 kWh.