November 2019 – Resultat

November månads prognos låg på 5,75 GWh och utfallet blev 3,83 GWh d v s 67 % av prognos. Tillgängligheten har varit relativt god under månaden med driftstörningar på 0,15 GWh. Målet är att få ner driftstörningarna till 0.
Vädermässigt har månaden inte bjudit på de sedvanliga höststormarna som ofta besöker Sverige vid denna årstid och totalt sett har det blåst under det normala. Hittills under 2019 är resultatet, vindmässigt, 94 % av prognos och detta kan jämföras med 2018 då vi låg på 90 % efter 11 månader.

Önskar alla en trevlig 2:a Advent!

Leif Olsson
Vd
Slättens Vind AB